Martes, 17 de abril de 2012

El Correo Naciones

Agenzie Di Notizie Imiriano

Agenzia Gris Faitta

Buongiorno a tutti voi, spero che siete tutti bene! Mi mancano tutti, ma è difficile continuare ad invocare che la connessione è molto costoso, abbiamo una prospettiva temporale di molte aspettative troppo male. Le cose non scorrono come volevamo, ma è bene, perché quando le cose buone ha iniziato ad accadere in generale, allora dobbiamo preoccuparci!

Il mondo moderno, il progresso della tecnologia, della scienza, tutto è preoccupante. L'economia, la mancanza di manodopera specializzata per il mercato del lavoro, la comprensione della società verso l'aborto, l'adozione da parte di omosessuali, i matrimoni gay, chiese focalizzati sul materialismo, la testa di una nazione che si prende cura afflussi di valuta estera su la rivolta e la violenza in tutte le scale che raggiungono le città più tranquille e paesi, tutto questo è inquietante. La rimozione del potere autoritario di insegnanti, genitori, giudici, polizia, ecc. tutto ciò che è preoccupante Internet con la velocità della luce. fibre ottiche che occupa tutte le fasi dell'essere umano, in chirurgia, TV, internet, telefono, tutto ciò è preoccupante perché sono ignoranti, ignari del "Eye of the Anti-Cristo" che possono essere già all'interno della vostra casa, dentro il tuo corpo, solo mancante può finalmente al computer centrale per sapere quello che fai, dici quello che pensi!
"Voi non conoscete le Scritture commesso un errore ..."

Passion Rooster

Carlos Pinto Passion

Padre-zio - fratello - Amico e Altruist Evangelista

El Correo Naciones

Agenzie Di Notizie Imiriano

Agenzia Gris Faitta

Bom dia pra todos vocês, espero que esteja todos bem! Tenho saudades de todos, mas fica difícil ficar ligando por que a ligação fica muito cara, nós num momento de muitas perspectiva más também de muita expectativa. As coisas não estão fluindo como nós queríamos, mas é até bom, porque quando as coisas boas começarem acontecer num geral, aí temos que nos preocupar!

O mundo moderno, o avanço da tecnologia, da ciência, tudo é preocupante. A economia, a falta de mão de obra especializada para o mercado de trabalho, a compreensão da sociedade perante o aborto, adoção por homossexuais, o casamento gay, as igrejas voltadas para o materialismo, uma chefe de Naçao que se preocupa com entrada de divisas, a revolta e violências em todas escalas atingindo as cidades e países mais pacatos, tudo isso é preocupante. A retirada do poder autoritário de professores, pais, juízes, policiais, etc. tudo isso é preocupante, a internet com velocidade da luz. a fibra ótica ocupando todos os estágios do ser humano, em cirurgia, TVs, internet, telefone, tudo é preocupante porque ignoram, desconhecem o "Olho do Anti-Cristo" que já pode estar dentro de sua casa, dentro do seu corpo, só faltando talvez completar o acesso no computador central para saber o que você faz, o que você diz o pensa!

"Errais não conhecendo as escrituras..."

Passion Rooster

Carlos Paixão Pinto

Pai -Tio - Irmão - Amigo e Evangelista Altruísta

El Correo Naciones,

Agenzie Notizie Di Imiriano

Agencia Gris Faitta

Buenos días a todos ustedes, espero que todos estén bien! Echo de menos todo el mundo, pero es difícil de seguir llamando a que la conexión es muy caro, tenemos una perspectiva de tiempo de muchas expectativas demasiado mal. Las cosas no fluyen como quisiéramos, pero es bueno, porque cuando las cosas empezaron a pasar buenos en general, entonces tenemos que preocuparnos!

El mundo moderno, el avance de la tecnología, la ciencia, todo lo que es preocupante. La economía, la falta de mano de obra calificada para el mercado de trabajo, la comprensión de la sociedad hacia el aborto, la adopción por homosexuales, el matrimonio gay, las iglesias se centraron en el materialismo, la cabeza de una nación que se preocupa acerca de los ingresos de divisas extranjeras la revuelta y la violencia en todas las escalas que llegan a las ciudades más pacíficas y de los países, todo esto es preocupante. La eliminación del poder autoritario de los maestros, padres de familia, jueces, policías, etc. todo lo que es preocupante el Internet con la velocidad de la luz. fibra óptica que ocupan todas las etapas del ser humano, en la cirugía, televisores, internet, teléfono, todo lo que es preocupante porque son ignorantes, sin darse cuenta de la "Eye of the Anti-Cristo" que puede estar ya dentro de su casa, dentro de su cuerpo, sólo falta puede finalmente llegar a la computadora central para saber lo que haces, dices lo que piensas!
"Vosotros no incurrió en error ignorando las Escrituras ..."

Pasión Gallo

Carlos Pinto pasión

Padre, tío - Brother - Amigo y Altruista Evangelista

 

El Correo Naciones

Agenzie Notizie Di Imiriano

Agenzia Gris Faitta

Maidin mhaith libh go léir, tá súil go léir a bhfuil tú go maith! Is fada liom uaim gach duine, ach tá sé deacair a choinneáil ag glaoch go bhfuil an nasc an-daor, ní mór dúinn ó thaobh ama de dhóchas go leor i bhfad ró-olc. Nach bhfuil rudaí ag sileadh mar bhíomar ag iarraidh, ach tá sé go maith, mar nuair a thosaigh rudaí maithe a tharlóidh i gcoitinne, ansin ní mór dúinn a bheith buartha!

An domhan nua-aimseartha, chun cinn na teicneolaíochta, na heolaíochta, tá gach rud worrisome. An eacnamaíocht, an easpa saothair oilte don mhargadh saothair, ar an tuiscint na sochaí i dtreo ginmhilleadh, glacadh le homosexuals, pósadh aerach, séipéil dírithe ar ábharachas, ceann de Nation go cares insreabhadh malairte coigríche faoi an éirí amach agus foréigean i ngach scálaí a bhaint amach na cathracha is síochánta agus tíortha, tá gach seo cur isteach. A bhaint as an gcumhacht authoritarian na múinteoirí, tuismitheoirí, breithiúna, póilíní, etc. léir go bhfuil ábhar imní ar an idirlíon leis an luas an tsolais. optaic snáithín occupying gach céim den bheith ag an duine, i máinliacht, teilifíseáin, ar an idirlíon, fón, tá gach rud worrisome mar go bhfuil siad aineolach, aineolach ar an "Eye an Frith-Críost" d'fhéadfadh a bheith cheana féin taobh istigh do theach, taobh istigh do chorp, ach amháin is féidir iarraidh a fháil ar deireadh leis an ríomhaire lárnach a fháil amach cad a dhéanann tú, a deir tú cad a cheapann tú!
"Ye Níl a fhios agam an scrioptúir err ..."

Rooster Páise

Páise Pinto Carlos

Athair-Uncail - deartháir - Cara agus Altruist Evangelist


Publicado por gravid @ 11:13
Comentarios (0)  | Enviar
Comentarios